ล้อไม่กลัวหล่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
3นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
4นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
5นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ ถาวรปวส.
4นาย กฤษฎา นามอรรถปวส.
5นาย อมรเทพ อยู่คงปวส.
6นาย ฐิติวุฒิ ติดยงปวส.
7นาย วิจารณ์ จันทร์ประสาทปวส.
8นาย ณัฐพล ทรัพย์บำรุงปวส.
9นาย ธีรภัทร พัทวีปวส.
10นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนที่ขับรถอาจมีความจำเป็นที่ต้องขับรถเข้าไปบนพื้นดิน พื้นโคลน และอาจเกิดปัญหารถติดหล่มขึ้นจนไม่สามารถขับรถออกไปได้ ไม่ว่าจะพยายามเร่งเครื่องยนต์ รถก็ไม่สามารถขึ้นจากหล่มสักที ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และมักจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สินของท่านได้ อาทิ เช่น ไม้ สลิง เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแข็งทนทานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อสะดวกในการนำรถขึ้นจากหล่ม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ล้อไม่กลัวหล่มจำนวน 1 ชิ้น

2. สามารถใช้งานได้กับรถยนต์
1. ประหยัดเวลาและต้นทุน
2. สามารถใช้ช่วยรถติดหล่ม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก