ล้อไม่กลัวหล่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
3นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ ถาวรปวส.
2นาย กฤษฎา นามอรรถปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนที่ขับรถอาจมีความจำเป็นที่ต้องขับรถเข้าไปบนพื้นดิน พื้นโคลน และอาจเกิดปัญหารถติดหล่มขึ้นจนไม่สามารถขับรถออกไปได้ ไม่ว่าจะพยายามเร่งเครื่องยนต์ รถก็ไม่สามารถขึ้นจากหล่มสักที ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และมักจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สินของท่านได้ อาทิ เช่น ไม้ สลิง เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแข็งทนทานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อสะดวกในการนำรถขึ้นจากหล่ม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถใช้งานได้กับรถทุกประเภท
2. ประหยัดเวลาและต้นทุน
1. ล้อไม่กลัวหล่มจำนวน 1 ชิ้น
2. สามารถใช้ช่วยรถติดหล่ม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-