เครื่องเย็บพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนล้วนแต่จะเจอพลาสติกไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ โรงเรียนสถานที่ต่างๆก็สามารถพบ พลาสติกที่แตกหัก ไม่ว่าจะเป็น ขันน้ำ ประตูพลาสติก เมื่อเวลาเราทำพลาสติกเเตก เราต้องใช่กาวติดหรือว่าชื้อใหม่ เราจึงคุยกับเพื่อนในกลุ่มและปรึกษาคณะครูอาจารย์ และได้คิดค้นจำลอง เครื่องเย็บพลาสติกเพื่อลดปัญหาเเละค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพลาติกที่ยังพอใช้งานได้อยู่ เราจึงคิดค้นและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่เย็บพลาสติกแทน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องเย็บพลาสติกโดยใช้ความร้อนในการเชื่อมประสานเนื้อพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1) พกพาได้สะดวกสบาย
2) ประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิจารณ์ จันทร์ประสาทปวส.
2นาย ณัฐพงค์ สาริกาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-