เครื่องเย็บพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนล้วนแต่จะเจอพลาสติกไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ โรงเรียนสถานที่ต่างๆก็สามารถพบ พลาสติกที่แตกหัก ไม่ว่าจะเป็น ขันน้ำ ประตูพลาสติก เมื่อเวลาเราทำพลาสติกเเตก เราต้องใช่กาวติดหรือว่าชื้อใหม่ เราจึงคุยกับเพื่อนในกลุ่มและปรึกษาคณะครูอาจารย์ และได้คิดค้นจำลอง เครื่องเย็บพลาสติกเพื่อลดปัญหาเเละค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพลาติกที่ยังพอใช้งานได้อยู่ เราจึงคิดค้นและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่เย็บพลาสติกแทน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องเย็บพลาสติกโดยใช้ความร้อนในการเชื่อมประสานเนื้อพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1) พกพาได้สะดวกสบาย
2) ประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
3นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
4นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
5นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
2นาย วิจารณ์ จันทร์ประสาทปวส.
3นาย ณัฐพงค์ สาริกาปวส.
4นาย กฤษฎา นามอรรถปวส.
5นาย กิตติศักดิ์ ถาวรปวส.
6นาย ธนกิจ สุขโตปวส.
7นาย วิทธวัฒน์ ป้อมสาปวส.
8นาย สัญญา ชัยวรรณปวส.
9นาย ชินวัตร จวงศรปวส.
10นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก