รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
2นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐพงษ์ เอี่ยมสอาดปวส.
2นาย ธีรภัทร พัทวีปวส.
3นาย ธีรพงศ์ อ่วมบังศรีปวส.
4นาย จักรกฤษณ์ สินยวงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการลดแรง ในการขนส่งของตามตลาด รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยลดมลพิษหรือมลภาวะที่อาจ จะลดแรงได้ขนส่งของตามตลาดได้ โดยขับล้อหน้าล้อหลังอาจจะพับได้ โดยนอนเข็นได้3ล้อกับการส่งของตามตลาดได้อย่างดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการพัฒนารูปแบบของรถเข็นให้เคลื่อนที่โดยไม่ใช้แรงมาก
ชาร์จไฟโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก
เพื่อนำรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการหมุนเวียนเป็นไฟฟ้า
เพื่อนำกับมาใช้ใหม่
และสนับสนุกพลังงานกับมาใช้ใหม่

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-