เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
2นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
3นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
4นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
5นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
2นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
3นาย ฐิติวุฒิ ติดยงปวส.
4นาย อนุชา พุ่มพวงปวส.
5นาย สุรศักดิ์ กระต่ายขาวปวส.
6นาย วิทธวัฒน์ ป้อมสาปวส.
7นาย ชินวัตร จวงศรปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ เหล่าเขตกิจปวส.
9นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
10นาย ณัฐพล ทับทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ในทุกวันนี้ปัญหาที่เรียกได้ว่าอาจจะใหญ่ที่สุดที่ต้องพบเจอก็คงไม่พ้นปัญหาเรื่องเชื้อโรคโควิด-19ที่ติดต่อกันได้ง่ายจึงทำให้ที่ที่คนพลุกพล่านก็จะยากต่อการป้องกันแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการป้องกันก็คงไม่พ้น หน้ากากอานามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ซึ่ง3อย่างนี้มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการติดต่อเชื้อโรคและโดยเฉพาะเชื้อโควิด-19เราจึงมีไอเดียที่จะทำเครื่องพ่นแอลกอฮอล์และเจลล้างมืออัตโนมัติขึ้นมา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติจะทำงานโดยไม่ต้องใช้มือหรือเท้าสัมผัส จะทำให้ปลอดภัยต่อโรคระบาดโควิด-19
จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคจากโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก