เครื่องเก็บสายน้ำหยด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม
2นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
3นาย เมธี เสาร์แก้วสามัญ
4นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
5นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
3นาย ธนกิจ สุขโตปวส.
4นาย สัญญา ชัยวรรณปวส.
5นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
6นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.
7นาย ฐิติวุฒิ ติดยงปวส.
8นาย ณัฐพงค์ สาริกาปวส.
9นาย วิจารณ์ จันทร์ประสาทปวส.
10นาย ชินวัตร จวงศรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชุมชนแต่ในแต่ละครั้งในการเกษตรน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเกษตรเป็นอย่างมากทางนักเรียนนักศึกษาจึงคิดค้นไอเดียสร้างเครื่องเก็บสายน้ำหยดขึ้นเพื่อช่วยลดเวลาและลดภาระในการเก็บสายน้ำหยด เพื่อช่วยให้การเกษตรง่ายขึ้นและการเก็บสายน้ำหยดนั้นจำเป็นต้องจ้างแรงงานซึ่งเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุทางเครื่องเก็บ สายน้ำหยดนี้สามารถช่วยทุ่นการจ้างแรงงานและเวลาให้กับเกษตรกร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถลดเวลาในการเก็บสายน้ำหยดได้
2. สามารถอำนวยความสะดวกในการเก็บสายน้ำหยดได้
1.ลดเวลาในการทำงาน
2.สามารถทำงานคนเดียวได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก