การเป๋าตอกดอกผ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์สุดาพร แก้วเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ดรุณี บุญเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อภิรดี ปรังฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณวี ใจน้อยปวส.
2นางสาว ตติยา หอมดอกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การนำเส้นตอกมาถักสานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ ผู้จัดทำโครงการจึงได้นำเส้นตอกที่ถักสานแล้วมาแปรรูปใหม่โดยการจัดทำกระเป๋าตอกและตกแต่งด้วยริบบิ้นผ้าเป็นลวดลาย เพื่อจะศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเส้นตอกมาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน และทำให้บุคคลทั่วไปสนใจนิยมใช้จากวัสดุธรรมชาติกันมากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระเป๋าตอกดอกผ้า เป็นการนำเส้นตอกมาถักสานในรูปแบบ ลักษณะต่างๆให้สวยงามสามารถใช้งานได้จรอง ใช้สำหรับ ถือ สะพาย ใส่ของ ใส่หนังสือ ฯลฯ
1. สามารถจัดทำกระเป๋าจากเส้นตอกและนำไปใช้งานได้จริง
2. คิดค้นรูปแบบกระเป๋าอย่างสร้างสรรค์ตอบสนองผู้บริโภคที่ชอบใช้กระเป๋าที่รูปแบบหลากหลาย และสร้างอาชีพได้
3. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากเส้นตอกทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-