บาล์มนวดสมุนไพรจากผักตบชวาและรางจืด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาสิ่งประดิษฐ์ผักตบชวาและรางจืด มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ผลิตน้ำมันนวดจากผักตบชวาและรางจืด พบว่า พบว่ามีสรรพคุณช่วยแก้พิษหรือขับพิษภายในร่างกาย ช่วยขับลม และรักษาแผลอักเสบ บรรเทาอาการปวดเข่า ปวดข้อ พืชสมุนไพรอีกชนิดนั่นคือรางจือที่มีสรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ลดไข้ บรรเทาอาการเจ็บปวดบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แมลงสัตว์มีพิษกัดต่อยผื่นแพ้ต่างๆ ถือได้ว่าพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างมาก ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้นำความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตบาล์มนวดสมุนไพรมาผสมผสานทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บาล์มนวดสมุนไพรจากผักตบชวาและรางจืด ที่มีสรรพคุณมากมาย ปลอดภัยต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดสู่การหารายได้ให้กับนักศึกษา เเบ่งเบาภาระครอบครัว เเละ ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในเชิงพาณิชย์ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ช่วยลดอาการอักเสบของบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้ต่างๆ
2.ช่วยแก้พิษ ถอนพิษที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย
3.ทาท้องช่วยลดอาการท้องอืด ช่วยขับลม
4.บรรเทาอาการปวดเข่า ปวดข้อ
1.ช่วยลดอาการอักเสบของบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้ต่างๆ
2.ช่วยแก้พิษ ถอนพิษที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย
3.ทาท้องช่วยลดอาการท้องอืด ช่วยขับลม
4.บรรเทาอาการปวดเข่า ปวดข้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จรรยวรรธน์ ทัศนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิระ วงศ์ภีรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว หงษ์หยก สีใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรปรีญา พินิจเกษรปวช.
2นางสาว จุฑามาศ พูลศิลป์ปวช.
3นางสาว วลัยพร จันทร์พุฒปวช.
4นางสาว วรัญา บุญสวนปวช.
5นางสาว สุรีย์พร บูรพันธ์ปวช.
6นางสาว สุนิดา ตันตระกูลปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-