ประตู2ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
3นาง พรเนตร กระจายสามัญ
4นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
5นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
2นาย จีรศักดิ์ ทองเกลี้ยงปวช.
3นาย ณัฐพล ทรัพย์บำรุงปวส.
4นาย ชินวัตร จวงศรปวส.
5นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
6นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.
7นาย ณัฐพงค์ สาริกาปวส.
8นาย อนุชา พุ่มพวงปวส.
9นาย สุรศักดิ์ กระต่ายขาวปวส.
10นาย วิทธวัฒน์ ป้อมสาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคณะครูอาจารย์จำเป็นต้องยกเอกสารและของใช้ต่างจำพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ดังนั้นทางคณะนักเรียนนักศึกษาจึงคิดค้นทดลองสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแด่คณะครูอาจารย์จึงได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ ประตู 2 ระบบขึ้น เนื่องจากคณะครูอาจารย์ยกของและเกิดความลำบากในการเปิดประตู ประตู 2 ระบบนี้มีกลไกลอยู่ด้านล่างซึ่งใช้เท้าในการเปิดซึ่งช่วยในการไม่ต้องใช้ลูกบิดประตูดังนั้นจึงเกิดความสะดวกกับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาในการเปิดประตู

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ใช้สายสลิงในการดึงกลไกลเพื่อเปิดประตูและใช้เท้าเตะ
2.ใช้เท้าเตะเพื่อเปิดประตูแทนมือ
1. ใช้อำนวยสะดวกในการเปิดประตู
2. นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและชุมชน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก