ประตู2ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ทรัพย์บำรุงปวส.
2นาย ชินวัตร จวงศรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัญหาในชีวิติประจำวัน เรามักจะถือของหนักเป็นเรื่องของธรรมชาติ เมื่อเวลาเราถือของหลักเราต้องใช้มือเพื่อเปิดประตู เราจะเกิดปัญหาในการเปิดประตูและเราต้องวางของเพื่อต้องเปิดประตูถึงจะเปิดประตูได้ และลองคุยเพื่อนในกลุ่มและปรึกษาคณะครูอาจารย์ และได้คิดค้นจำลองการเปิดประตูด้วยเท้า เพื่อลดการเกิดปัญหาเวลาถือของหนักเวลาเปิดประตู เราจึงจำลองประตูที่เปิดด้วยเท้าแทนมือขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความสะดวกในการเปิดประตู เราจึงได้คิดค้นและค้นหาวัสตุอุปกรณ์ที่ใช้เปิดประตูด้วยเท้าแทน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ใช้สายสลิงในการดึงกลไกลเพื่อเปิดประตูและใช้เท้าเตะ
2.ใช้เท้าเตะเพื่อเปิดประตูแทนมือ
1.ลดเวลาและเปิดประตูได้ง่ายขึ้นเพียงใช้เท้าแทนมือ
2.ลดปัญหาในการเปิดประตูและง่ายต่อการเปิดประตู

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-