อุปกรณ์ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติ คำไหวอุตสาหกรรม
2นาย เกียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์อุตสาหกรรม
3นาย วีรภัทร ชัยศิริอุตสาหกรรม
4นาย พิทยา คงปานอุตสาหกรรม
5นาย เอกชัย เปี้ยวเม่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตะวัน รูปสวยปวช.
2นาย กิตติธร เพชรแสงปวช.
3นาย กิติพงศ์ ลาภเขตค้ำชูปวช.
4นาย ณัฐพล ติยะสันต์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากรถยนต์ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้ามากขึ้น มีการใช้อุปกรณ์และชิ้นงาน อะไหล่ ที่มีขนาดเล็ก เพื่อลดพื้นที่ เช่นฟิวส์ รีเลย์ เป็นต้นจึงเป็นอุปสรรคในการถอด เพราะมีพื้นที่แคบ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบ พบปัญหาในการปฏิบัติงานใน ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ นักศึกษาจึงได้ศึกษาหาข้อมูลนำเอาความรู้และการปฏิบัติงานมาคิดค้นจัดทำ โครงการ อุปกรณ์ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ เพื่อใช้ในกาถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ในที่แคบๆและใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นเพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ อุปกรณ์ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ ทำมาจากเหล็ก มีด้ามจับ และอีกด้านปลายจะทำเป็นงอเกี่ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก แข็งแรงทนทาน สะดวกกับการใช้งาน
คุณสมบัติผลงาน เป็นอุปกรณ์ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ ในที่แคบๆและใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ ถอดง่าย รวดเร็ว
ประโยชน์อุปกรณ์ถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์
-ใช้ในถอดฟิวส์&รีเลย์รถยนต์ ในที่แคบๆและใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ ถอดง่าย รวดเร็ว
-ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-