นาฬิกาจากกะลามะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากในปัจจุบันคนส่วนมากจะวาดรูปหรือถ่ายรูปจึงทำให้ไม่เกิดภาพสิ่งแปลกใหม่ ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นทำภาพปะติดที่เพิ่มเมล็ดพืชเข้าไปเพื่อจะได้รับภาพแปลกใหม่ด้วยความสร้างสรรค์ตามจินตนาการแปลกไปจากวาดรูปหรือถ่าย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถเป็นของประดับตกแต่งได้ เป็นของขวัญหรือของฝาก ของที่ระลึกแก่ผู้มาเยือน และในโอกาสต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพประดิษฐ์คิดค้น สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
1. เพิ่มมูลค่าของรูปภาพจากการทำภาพปะติด
2. ได้ผลงานศิลปะที่มีความแปลกใหม่ สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดย่อยได้
3. ได้ของประดับตกแต่ง หรือ ของฝาก ของที่ระลึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ สังข์เมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พรเนตร กระจายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นารีรัตน์ แก้วสระแสนปวส.
2นางสาว ศศิกานต์ กำเนิดปวส.
3นางสาว สุนิสา แก้วบัวดีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก