อุปกรณ์ช่วยพยุงขาสำหรับวีลแชร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญทวี ตินศรีอุตสาหกรรม
2นาง นิตยา ตินศรีสามัญ
3นางสาว สุพรรณี สายปะละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศร ต๊ะถิ่นปวส.
2นาย นันทพงษ์ ขัดผาบปวส.
3นางสาว ณัฐธิดา อุทาหรณ์ปวส.
4นางสาว ชญานี เชี่ยววานิชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาจะไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองได้รถเข็นวีลแชร์จึงเป็นตัวช่วยหลักในการเดินทางของผู้พิการหรือผู้ป่วยถึงแม้จะมีรถเข็นคอยช่วยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุที่ขาหรือเข่าได้ทำให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางจึงเกิดแนวในการสร้างอุปกรณ์เสริมวีลแชร์ชื่ออุปกรณ์ช่วยพยุงขาสำหรับวีลแชร์เพื่อช่วยพยุงขาที่บาดเจ็บไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเอวเพราะเลือดจะไหลลงส่วนที่บาดเจ็บมากเป็นผลทำให้เกิดอาการบวมได้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวางขาได้ง่ายรองรับน้ำหนักขาของผู้ป่วยได้ดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามาถยึดติดวิีลแชร์ได้ทุกรุ่น มีน้ำหนักเบา ถอดประกอบง่าย และพกพาเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
สามารถช่วยพยุงขาที่บาดเจ็บไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเอว เพื่อป้องกันอาการบวมของบาดแผล
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยวางขาได้ง่าย
สามารถรองรับน้ำหนักขาผู้ป่วยได้ดี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก