พุ่มธูปลินจง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พุ่มธูปลินจง เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจำพวกเศษขี้เลื่อยผงจากไม้จามจุรีมาคิดค้นอัตราส่วนการผสมของเนื้อธูปและวิธีการทำพานพุ่มโดยใช้นวัตกรรมการทำแม่พิมพ์ซิลิโคลน สร้างลวดลายกลีบตัวพุ่มที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย สื่อถึงความหมายอันงดงามของคำว่า ลินจง ซึ่งหมายถึง ดอกบัว ดอกไม้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาเรียงร้อยประกอบกันเป็น พุ่มธูปลินจง ให้มีความสวยงาม มีความคงทน เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์สร้างทางเลือกใหม่กับกลุ่มผู้บริโภคและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ : พุ่มธูปลินจง เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ที่ประกอบด้วย ตัวยอดพุ่มและกลีบตัวพุ่ม โดยตัวยอดพุ่มมีส่วนผสมของ ขี้เลื่อยผง ไม้จันทร์ขาวผง พาราฟิน ขี้ผึ้ง ทำการตุ๋นด้วยความร้อนบนน้ำ หล่อผ่านพิมพ์ซิลิโคลนยอดพุ่ม ส่วนกลีบตัวพุ่มทำมาจาก การผสมของ ขี้เลื่อยผง ไม้จันทร์ขาวผง ไม้บง น้ำ นวดให้ส่วนผสมเป็นเนื้อธูป โดยนำเนื้อธูปกดลายลินจง หรือดอกบัว ใช้ลวดตัวยูโค้งปลายยึดติดเนื้อธูปที่กดลาย ทำการตากด้วยลมให้ชิ้นงานธูปแห้ง และนำมาปักขึ้นเป็นพุ่มธูปทรงข้าวบิณฑ์
คุณสมบัติผลงานและประสิทธิภาพ : พุ่มธูปลินจง เป็นผลงานที่ใช้สำหรับจัดตกแต่งในงานพิธีทางศาสนา และใช้เป็นส่วนประกอบของงานทางคหกรรมศาสตร์ เช่น เครื่องสักการะพานพุ่ม แจกันดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ฯ คลุมไตร กระทงลอย
ใช้สำหรับจัดตกแต่งในงานพิธีทางศาสนา และใช้เป็นส่วนประกอบของงานทางคหกรรมศาสตร์ เช่น เครื่องสักการะพานพุ่ม แจกันดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ฯ เช่น เครื่องสักการะพานพุ่ม คลุมไตร กระทงลอย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฉวีวรรณ เสนอาสาคหกรรม
2นางสาว จามจุรี จินะการคหกรรม
3นางสาว ฉันทนา หอมขจรคหกรรม
4นางสาว อรฉัตร ปันเงินคหกรรม
5นางสาว ปรินทร เขียวอ่อนคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุภกาน แก้วใบงามปวช.
2นางสาว บัวแลง ลุงจายปวช.
3นาย วีรพัฒน์ สิงห์ขรปวช.
4นางสาว อริศรา มาตราปวช.
5นางสาว ภัทรานิษฐ์ แรงจริงปวส.
6นางสาว ชมพูนุท พรมบุญมาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก