อ่างล้างมือ Four In one เซฟตี้โควิด 2019

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยมนา คีรีรัตน์สกุลอุตสาหกรรม
2นาย ชาติไทย ไชยธนาพงษ์อุตสาหกรรม
3นาง สุภาวดี บุญนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิราช ศรีมูลปวช.
2นาย ปรัตถกร มาพันธ์ุปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การล้างมือทั่วไปใช้ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ เปิด-ปิด ใช้มือจับเพื่อเปิดน้ำทำให้การติดเชื้อโรคจากคนสู่คนง่าย ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นการเปิด-ปิดน้ำโดยใช้เท้าเหยียบแทนการใช้มืออย่างสิ้นเชิง ปราศจากการสัมผัสด้วยมือ เพิ่มประสิทธิภาพการล้ามือให้รวดเร็ว ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สะดวกล้างง่าย ล้างสะอาด วัสดุประดิษฐ์หาง่ายในท้องถิ่น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ใช้เท้าเยียบคานกดน้ำยาสบู่เหลวล้างมือ
2. ใช้เท้าเหยียบคานเปิด-ปิดน้ำล้างมือ
3. น้ำไหลได้ 2 ทางจากท่อประปา
4. น้ำไหลจากถังเก็บน้ำสำรอง
อ่างล้างมือ Four In One เซฟตี้โควิด 2019 (Sinks Four In One Safety Covid 2019)เป็นสิ่งจำเป็น และหัวใจสำคัญของการล้างมือ คือ ความสะอาด ที่ต้องเน้นเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากตนเอง เพื่อทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ และสารปนเปื้อน จึงเหมาะกับการล้างมือจำนวนมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการล้างมืออย่างปลอดภัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก