โครงการขนมปั้นขลิบไส้อัญชันสับปะรด(Fried Butterfly Pea and Pineapple Dumplings)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พจณิชา โสระเวชปวช.
2นางสาว นันทนา นาคสังข์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมปั้นขลิบไส้อัญชันสับปะรด (Fried Butterfly Pea and Pineapple Dumplings) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำขนมปั้นขลิบไส้อัญชัน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานขนมปั้นขลิบไส้ที่แปลกใหม่โดยส่วนมากขนมปั้นขลิบทั่วไปจะมีเพียงแต่ไส้คาว ไม่มีไส้หวาน นอกจากนี้เป็นการยกระดับให้ขนมปั้นขลิบได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งขนมปั้นขลิบไส้อัญชันสับปะรด (Fried Butterfly Pea and Pineapple Dumplings) นี้ทำไส้จากดอกอัญชันเป็นหลักมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคต้อกระจก เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด อีกทั้งวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณภาพสูงกว่าขนมปั้นขลิบทั่วไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนมปั้นขลิบไส้อัญชันสับปะรดสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ เพื่อเพิ่มสารอาหารในร่างกายที่ร่างกายจำเป็นต้องนำไปใช้ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถรับประทานขนมปั้นขลิบได้ในทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา
ขนมปั้นขลิบไส้อัญชันสับปะรด (Fried Butterfly Pea and Pineapple Dumplings) ทำมาจากวัตถุดิบที่มีประโยชน์สามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้ สามารถรับประทานได้ทุกวัยรวมถึงคนที่รักสุขภาพก็สามารถรับประทานปั้นขลิบได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถรับประทานผปั้นขลิบได้ในทุกวัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก