ขนมโก๋อ่อนลืมผัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนาพร เครือเอี่ยมปวส.
2นางสาว ธาดารัตน์ สว่างวรวงษ์ปวส.
3นางสาว ณัฐริกา ติดพรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมโก๋เป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งของคนจีน ที่นิยมบริโภคเป็นศิริมงคล ทำจากแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวสาลี แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ขนมโก๋ชนิดแข็งร่วน และขนมโก๋อ่อน ซึ่งทั้งสองชนิดนี้สามารถนำมาขึ้นรูปและใส่ไส้เพิ่มความอร่อยและแตกต่างได้ จากแนวคิดดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ของแป้งข้าวเหนียวซึ่งนำมาทำอาหารขนมได้อย่างมากมาย จึงคิดค้นแป้งข้าวเหนียวขึ้นโดยการนำข้าวเหนียวลืมผัว ปลูกโดยกลุ่มพี่น้องชาวม้งที่บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มาทำการปั่นบดโม่และนำมากรองให้ละเอียด ทำให้ได้แป้งข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวและหอมกรุนในปาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นแป้งข้าวเหนียวลืมผัว นำมาขึ้นรูปเป็นขนมโก๋อ่อน มีสีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ เนื้อแป้งนุ่มและมีความหยุ่นตัว
มีไส้ทำจากมันม่วงและถั่วบดไข่เค็ม
สามารถนำมาบริโภค มีสารอาหารครบถ้วน
สามารถผลิตและจำหน่ายหารายได้ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-