น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและผิวมะกรูด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการที่นักเรียน นักศึกษา สวมรองเท้าหนังโดยปราศจากความมันวาว ได้มีการสอบถามพบว่าไม่ประสงค์ที่จะซื้อน้ำยาขัดรองเท้า เนื่องจากมีราคาแพง ขัดแล้วไม่มันวาว และยังพบว่าในน้ำยาขัดรองเท้านั้น มีสารพิษที่มีชื่อว่า สารซูดาน เรด (Sudan Red) ผสมอยู่ ซึ่งเป็นสีย้อมมีคุณสมบัติสีสดใส ติดทนนาน จากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัย พบว่า สารซูดาน เรด มีผลต่อการทำลาย DNA ส่งผลให้เกิดเนื้องอกได้ ปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งของเครื่องใช้ทุก ๆ อย่างมีราคาแพงขึ้น ซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีสารเคมีที่ทำร้ายร่างกายเราโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำเปลือกกล้วยน้ำว้าและผิวมะกรูดมาทำน้ำยาขัดรองเท้า เนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถทำใช้เอง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ : น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและผิวมะกรูด
คุณสมบัติผลงาน ประสิทธิภาพ : มีความมันวาว กลิ่นหอม ปลอดสารที่ทำให้เกิดการก่อมะเร็ง
ประโยชน์
1. ได้น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและผิวมะกรูดที่มีคุณภาพดีมาก
2. ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากธรรมชาติ
3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ได้ทำน้ำยาขัดรองเท้าใช้เองและสร้างเสริมรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราวรรณ นันทวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญลักษณ์ หมีโชติอุตสาหกรรม
3นางสาว บุศรา มั่นเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พัชรินทร์ ฉิมพาลีสามัญ
5นางสาว กัณชราพร ยกยิ่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชา วงษ์ใสปวช.
2นางสาว จิรัชยา แก้วกล้าปวช.
3นางสาว พรไพลิน แก้วดำปวส.
4นางสาว ชลชนก แก้วดำปวส.
5นางสาว วรรณิศา ใบทองปวส.
6นางสาว สุภัคสินี วงษ์ปันปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-