อุปกรณ์ตัดอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมปนาท เลาหพงค์สมบูรณ์อุตสาหกรรม
2นาย ประกาศิต วงค์คำตุ้ยอุตสาหกรรม
3นาย บุญทวี ตินศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักกริน ศรีจันทร์ปวส.
2นาย ภากร แก้วยาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการตัดแผ่นโลหะ ต้องอาศัยเครื่องเจียระไนแบบมือ แต่ก็ใช้เวลานานในการตัด ได้แผ่นโลหะที่ ไม่ค่อยตรงตามที่ต้องการ และไม่ค่อยปลอดภัย ทางคณะผู้จัดทำอุปกรณ์ตัดโลหะและตัดมุมโลหะแบบ เลื่อนขึ้นมา เพื่อช่วยให้การตัดแผ่นโลหะทำ ได้ง่าย น้ำหนักไม่มาก อีกทั้งอย่างประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ น้ำหนักไม่มากและสะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ตัดโลหะและตัดมุมโลหะแบบเลื่อนสามารถช่วยให้การตัดแผ่นโลหะให้ตรงได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยและได้แผ่นโลหะที่ตรง และสามารถตัดมุม 45 องศา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถตัดโลหะที่มีกว้าง120 เซนติเมตร
2. สามารถตัดแผ่นโลหะขาดใหญ่ได้ง่าย
3. สามารถตัดวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะได้ เช่น กระเบื้อง แผ่นไม้ เป็นต้น
4. สามารถตัดโลหะแบบตัดมุม 45 องศาได้
ใช้ตัดแผ่นโลหะให้ตรงได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก