เรดอายส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐกานต์ ภิรมณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย เวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว มยุลีย์ ไชยลังการ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธพนธ์ เมธานิพัทธ์ปวส.
2นาย ปฏิภาณ พันธุระปวส.
3นาย ณัฐกมล ฤทธิ์เรืองโรจน์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

สัญญาณไฟจราจร มีหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการสัญจรของยานพาหนะบนท้องถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมักจะถูกติดเอาไว้ตามแยกต่างๆ โดยเฉพาะแยกที่มีปริมาณของการใช้รถเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุผลหลักของการมี แต่ถึงอย่างนั้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หรือ Rush Hour ซึ่งช่วงเวลานี้ ก็จะมีผู้คนฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอย่างเช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นต้นเหตุอันดับต้นๆ ในการเกิดอุบัติเหตุได้ การจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจำเป็นต้องเปิดกล้องวงจรปิดและคอยจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การหาจากวิดีโอที่กล้องบันทึกไว้หรือเปิดกล้องดูนั้นทำให้ใช้เวลาในการค้นหาเป็นอย่างมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เรดอายส์ หรือ ระบบตรวจจับรถฝ่าไฟแดง มีลักษณะการทำงานคือ ทำการตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรในช่วงไฟแดง โดยบันทึกภาพดังกล่าวไว้เป็นภาพนิ่งแล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นส่งไปเก็บไว้ยังคอมพิวเตอร์ และส่งไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1. ได้ระบบตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
2. อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก