เจลลี่ผักเพื่อสุขภาพ (veggies Jelly)

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากผักมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะจะทำให้ผักเหี่ยวเฉาและเน่าได้ง่ายบางกลุ่มไม่นิยมทานผัก เพราะผักมีกลิ่นฉุนและเหม็นเขียว เราจึงแปรรูปผัก5 สี ได้แก่ มะเขือเทศ มันม่วง ขิง ฟักทอง และใบบัว ซึ่งมีคุณประโยชน์โดยรวม เช่น บำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณและเส้นผม ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือด มาทำเป็นเจลลี่ผัก แบบขนมรับประทานเล่นและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหาร สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เป็นแนวทางในการหารายได้ระหว่างเรียน สร้างอาชีพในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นพบว่า มีค่าความพึงพอใจโดยรวมระดับดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความน่าสนใจ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. แปรรูปวัตถุดิบจากผักให้ง่ายและดึงดูดต่อการบริโภค
2. กระบวนการผลิตใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
3. มีประโยชน์ต่อร่างกาย(บริโภคเจลลี่แต่ได้คุณค่าจากผัก 5 สี 5 ชนิด)
ช่วยบำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณและเส้นผม ลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือด เป็นขนมที่ทำจากผักซึ่งสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในขั้นตอนการผลิตและผู้ป่วยที่ต้องควบคุมรักษาระดับน้ำตาลก็สามารถบริโภคตัวผลิตภัณฑ์นี้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล อุ่นภักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัทธ์ธีรา เพ่งพิศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นราภรณ์ มีสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊กพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เหลี่ยง ลุงซอปวช.
2นางสาว จินตนา ลุงจายปวช.
3นางสาว เอ แซ่มี่ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก