อ่างล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส Anti Covid 19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไทรทอง เรืองจำรัสอุตสาหกรรม
2นางสาว นุชจรินทร์ สาริกาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วาสนา เทียนขาวปวช.
2นาย กิตติภูมิ สัจจากุลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

อ่างตรวจจับอุณหภูมิในการคัดกรองโควิด เมื่อมีคนเดินผ่านหยุดที่อ่างตรวจจับอุณหภูมิจะแจ้งเตือนอุณหภูมิเป็นตัวเลขขึ้นที่จอแสดงผล กรณีอุณหภูมิสูงหรือไม่ผ่านเกินค่าที่กำหนดจะมีเสียงเตือนและมีการแสดงที่จอเป็นสีแดงเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเสร็จก็ยื่นมือรองตรงจุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจะมีเจลไหลผ่านออกมาให้ เมื่อต้องการล้างมือด้วยน้ำก็ยื่นมือรองตรงก็อกน้ำจะมีน้ำไหลออกมาให้ ซึ่งผู้ที่คัดกรองสามารถยืนตรงจุดสามารถทำครบทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาให้คนมายืนคอยสแกนและจ่ายเจลล้างมือ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

(1) เมื่อมีคนเดินผ่านหยุดที่อ่างตรวจจับอุณหภูมิจะแจ้งเตือนอุณหภูมิเป็นตัวเลขขึ้นที่จอแสดงผล
เมื่ออุณหภูมิไม่ผ่านจะมีเสียงเตือนและมีการแสดงที่จอเป็นสีแดง
(2) เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเสร็จก็ยื่นมือรองตรงจุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจะมีเจลไหลผ่านออกมาให้
(3) เมื่อต้องการล้างมือด้วยน้ำก็ยื่นมือรองตรงก็อตน้ำจะมีน้ำไหลออกมาให้
แจ้งเตือนอุณหภูมิพร้อมกับจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมจ่ายน้ำล้างมือไร้การสัมผัส ในชุดเดียวกันโดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่น ๆ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-