ต่าพอเผาะ ข้าวเบ๊อะกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แพรวสุดา ไชยต๊ะคหกรรม
2นาย ตะวัน ชัยรัตสามัญ
3นาง รุจริน พิชญชฎางค์คหกรรม
4นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง กัญญาณัฐ แสงอุทัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยรัตน์ พิพิธนวัฒกุลปวช.
2นางสาว ธนพร ศิริพัฒนาโชคปวช.
3นางสาว สุนิตา ศักดิ์พิพัฒน์จรูญปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ต่าพอเผาะ หรือ ข้าวเบ๊อะ เป็นอาหารประจำท้องท้องถิ่นของชนเผ่าปะกาเกอะญอ คณะผู้วิจัยจึงอยากต่อยอดพัฒนาอาหารท้องถิ่นที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ต่าพอเผาะเป็นอาหารที่ทำมาจากข้าวที่ต้มจนสุกเละ ใส่น้ำพริกแกง เนื้อสัตว์ และผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของ ต่าพอเผาะ หรือ ข้าวเบ๊อะ เกิดจากการต้มใบพอวอและเส่อลูส่าหรือตะไคร้ต้น คณะผู้วิจัยจึงได้นำต่าพอเผาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผนวกกับการใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่คือหม้อไฟอุ่นอาหารที่สามารถปรุงอาหารได้แม้ไม่มีไฟฟ้าหรือกาต้มน้ำ สามารถทำเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ ต่าพอเผาะ ข้าวเบ๊อะกึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานได้ง่ายช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องไปทำงาน ไปเรียนหรือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่เร่งรีบ เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วซึ่งเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
ต่าพอเผาะ ข้าวเบ๊อะกึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรุงได้แม้ไม่มีไฟฟ้าหรือกาต้มน้ำ อีกทั้งยังเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ ช่วยบำรุงร่างกาย แก้โรคความจำเสื่อม เสริมสร้างการทำงานของประสาท ป้องกันโรคต้อกระจก โลหิตจาง ลิ่มเลือด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ลดตะคริว เหน็บชา นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณจากสมุนไพรต่างๆ เช่น ตะไคร้ ใช้เป็นยารักษาโรคหืด แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ และยังใช้รวมกับสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคได้ เช่น บำรุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก