เซรั่มดาวเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุกัญญา หิสวาณิชย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ภิญญารัตน์ เกตุอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อนัญญา คงต่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ธันย์นิภา เลี่ยมวิไลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นาง นันท์ลินี อุ่นอกเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธณธรรณ์ แจ่มแก้วปวช.
2นางสาว กมลชนก หมายมั่นปวช.
3นางสาว ธนพร อยู่อ่ำปวช.
4นางสาว สซิลา เม่นสินปวช.
5นางสาว กัญญานัฐ รัตนเสถียรปวช.
6นางสาว ทักศิณา มีภู่เพ็งปวส.
7นางสาว กัญญา สมสุดปวส.
8นางสาว ณัฎฐธิดา เหลี่ยมมาปวส.
9นางสาว เปรมวลี ศรีเนตรปวส.
10นางสาว นารีรัตน์ ตรีนพปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำวิจัย เซรั่มดาวเรือง ได้ทำการศึกษาวิธีการขั้นตอนการทำเซรั่มจากดอกดาวเรือง และทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน ผลสรุปพบว่า พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.25 และมีความพึงพอใจสามลำดับแรกคือ 1.ด้านบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 อยู่ในระดับความดีมาก 2.ด้านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 อยู่ในระดับดีมาก 3.การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.73 อยู่ในระดับความดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ใช้ส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรือง เนื้อเซรั่มเข้มข้น แต่ไม่เหนียวเหนอะ ซึมเข้าสู่ผิวไว ช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่ม มีส่วนช่วยในการกระชับรูขุมขน อีกทั้งยังช่วยลดสิว ลดการอักเสบจากสิว ลดรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวได้เป็นอย่างดี ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าดูสดใส สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว พร้อมทั้งช่วยลดการระคายเคือง
1.เป็นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง
2.ใช้บำรุงผิวหน้า

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก