อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องอุปกรณ์ถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวจักรยานยนต์เป็นไปได้ง่ายและลดเวลาในการเปลี่ยนและเพื่อทำให้การถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวจักรยานยนต์นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลับลูกปืน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ เป็นอย่างมาก ดั้งนั้นจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเพื่อ ช่วยทุ่นแรงในการถอดประกอบและถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวได้อย่างปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ที่มีราคาประหยัดและมีคุณภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 ช่วยลดการเสียหายของลูกปืน
2 สะดวกและใช่งานง่าย
3 ไม่มีความเสียหายต่อชิ้นงาน
ถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวจักรยานยนต์เป็นไปได้ง่ายและลดเวลาในการเปลี่ยนและเพื่อทำให้การถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวจักรยานยนต์นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย กินเรือนอุตสาหกรรม
2นาย วรวิช ปันอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภากร จะดอมปวช.
2นาย วีรพงษ์ วิชัยวงค์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-