ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แข็งแรงอุตสาหกรรม
2นาย สุพงษ์ ใจปาอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะพงษ์ ชื่นมงคลอุตสาหกรรม
4นาย วันชัย สัตบุตรอุตสาหกรรม
5นาย จิรายุทธ สุทธิหลวงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธันวา วิวุฒิปวส.
2นาย อนุสรณ์ มะลิวอปวส.
3นาย ณัฐพร พงษ์รักษ์ดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เกษตรกรมีการเพาะปลูกพันธุ์พืชหลายชนิดละต้องการขยายพันธ์ ซึ่งปกติเกษตรกรจะเก็บดอกสดของเกสรตัวผู้ มาสัมผัสกับดอกเกสรตัวเมีย โดยผสมเกสรเองด้วยมือ หรือใช้แปรงพูกันจิ้มเกสรตัวผู้สัมผัสกับเกสรดอกตัวเมีย แต่เนื่องจากเกษตรกรบางรายผสมเกสรไม่ดีผลไม่ค่อยติด และในกรณีที่ดอกเกสรเล็ก เช่น ดอกพริก ดอกมะเขือเทศ ดอกดาวเรือง ฯ การผสมเกสรด้วยมือจะทำยากลำบาก ผลผลิตติดยากไม่สมบูรณ์ บางครั้งอาจทำให้ดอกเกสรหัก เกิดความเสียหายต่อดอกได้ อีกทั้งยังเกิดความล่าช้าในการผสมเกสร ทำให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานในการผสมเกสรดอกทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 เครื่องเขย่าเกสร สามารถเขย่าเกสรตัวผู้ โดยใช้เวลา 5-10 นาที ช่อดอก 1 กก. ได้ละอองเกสรประมาณ 100-200 กรัม สามารถพ่นได้ 400-500 ต้น
2. เครื่องพ่นผสมเกสร ช่วยลดระยะเวลาในการผสมเกสรได้มาก อีกทั้งการผสมเกสรจะกระทำในช่วงเช้า ดังนั้นเครื่องพ่นผสมเกสรนี้จะช่วยลดเวลาในการผสมเกสรให้เสร็จทันในช่วงเวลาเช้าได้ ลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคนในการผสมเกสร หากปลูกในปริมาณมาก เช่น 1,000 ต้น ขึ้นไป
ชุดเครื่องมือฯนี้จะช่วยเกษตรกรในการเขย่าเพื่อเอาละอองเกสรตัวผู้จากช่อดอก แล้วนำละอองเกสรตัวผู้พ่นใส่ดอกพืชเกสรเมียให้เกิดการผสมเกสร จนสามารถเกิดผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ ทนทาน สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง ช่วยลดค่าจ้างแรงงานในการผสมเกสร แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น เกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่หรือเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกได้ 2-3 เท่า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากเดิม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก