อุปกรณ์ช่วยป้อนลวดเชื่อมทิก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษดา ไชยปัญหาอุตสาหกรรม
2นาย อภิวัฒน์ ไชยวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย วสันต์ ภูทองกออุตสาหกรรม
4นาย อานนท์ ศรีพรหมบุตรอุตสาหกรรม
5นาย อานนท์ ไชยราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ วงศ์ใจคำปวส.
2นาย ธนาดล มีมานะปวส.
3นาย กิตติกวิน กิตติคุณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

กระบวนการเชื่อมทิก (GTAW) เป็นการเชื่อมโลหะโดยให้ชิ้นงานหลอมละลายด้วยความร้อนจากการอาร์ก ระหว่างลวดทังสเตน (Tungsten) กับชิ้นงานให้เกิดเป็นบ่อหลอมละลาย แล้วป้อนลวดเชื่อมทิกให้หลอมรวมกันจนเกิดเป็นแนวเชื่อม การป้อนลวดเชื่อมทิกปกติแล้วจะต้องใช้มือในการป้อนลวดเชื่อมทิก แต่วิธีการดังกล่าวนั้นมักจะติดขัดเวลาที่มือจับลวดเชื่อมเข้าใกล้บ่อหลอมละลายจึงทำให้ร้อนมือและ ป้อนลวดเชื่อมทิกได้ไม่สะดวกไม่ต่อเนื่อง อาจจะทำให้แนวเชื่อมเกิดจุดบกพร่องได้ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นและสร้างอุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อมทิกขึ้นมา เพื่อช่วยในการป้อนลวดเชื่อมทิกให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในงานเชื่อมทิก อุปกรณ์ช่วยป้อนลวดเชื่อมทิก มีลักษณะเป็นท่อนำลวดแล้วมีลูกกลิ้งช่วยดันลวดเชื่อมทิกให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น ทำให้การเชื่อมทิกสามารถเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
สามารถป้อนลวดเชื่อมทิกได้อย่างต่อเนื่องเเละสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก