อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายถุงน้ำเกลือและถุงปัสสาวะ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายถุงน้ำเกลือและถุงปัสสาวะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัด ใส่สายสวนปัสสาวะ หรือผู้ป่วยที่ใส่สายน้ำเกลือ ผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวของผู้ป่วยที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะและสายน้ำเกลือ และเพื่อหาระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายถุงน้ำเกลือและถุงปัสสาวะ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เสาผลิตจากแสตนเลส แข็งแรง ทนทาน เมื่อเข้าห้องน้ำหรือทำธุระส่วนตัว ผู้ป่วยสามารถล็อคล้อไว้ได้เพื่อป้องกันเสาเคลื่อน อีกทั้งยังสามารถปรับระดับที่จับได้ตามระดับความสูงของผู้ป่วย ที่ห้อยน้ำเกลือสามารถปรับขึ้นลงได้ และอีกทั้งยังมีตะขอห้อยถุงปัสสาวะ 2 ระดับสามารถให้ผู้ป่วยเลือกห้อยได้ตามความสูง ต่ำ ของผู้ป่วย เพื่อเลี่ยงการวางถุงปัสสาวะลงกับพื้น และลดการติดเชื้อเนื่องจากการหิ้วถุงปัสสาวะสูงกว่ากระเพาะปัสสาวะ
1. อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายถุงน้ำเกลือและถุงปัสสาวะ
2. สามารถนำอุปกรณ์ไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้จริง
3. เป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับในโรงพยาบาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จริยา ยศอิสามัญ
2นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ
3นาย อดุลยฤทธิ์ สายพวงคำสามัญ
4นางสาว รุ่งนภา ขาวสะอาดสามัญ
5นางสาว ชนาภา ศรีวิชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพร พันธุ์ปั้นปวส.
2นาย ณัฐพล ศรีอินปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก