การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มขนาดเล็ก สำหรับ แรดิช เชอร์รี่ เบลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธฤต ไชยมงคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว อโณทัย เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สมชาย ใจกันทะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย นิยม ฉินตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย วันชัย วิเศษวงษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อโนชา นะงอลาปวส.
2นางสาว สุภาวดี บุญชื่นปวส.
3นาย ภาณุพงศ์ ยศวงศ์ปวส.
4นางสาว พัชรพร คำแหลงปวส.
5นางสาว กุลปรียา กันทะทิพย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

แรดิช เชอร์รี่ เบลล์ เป็นพืชเมืองหนาวอยู่ในตระกูล กะหล่ำ มีต้นกำเนิดในประเทศอียีปต์ ประกอบไปด้วย แคลเซียม เส้นใย วิตามินซี โพแทสเซียม วิตามินเอ วิตามินอี ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 เบตาแคโรทีน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน โซเดียม แมกนีเซียม น้ำตาล แมงกานีส สังกะสี ไขมัน ช่วยรักษาโรคดีซ่าน โรคทางเดินหายใจ ช่วยขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องผูก ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน แก้หวัด แก้เจ็บคอ แก้คออักเสบ ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ ช่วยขับเสมหะ มีอนุมูลอิสระ ช่วยชลอชรา บำรุงร่างกาย บำรุงผิวพรรณ ลดไขมันในเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย หรือดินร่วนปนทราย เป็นพืชเมืองหนาว อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกอยู่ระหว่าง 15 – 21 องศาเซลเซียส เพื่อการเจริญเติบโตและการลงหัว จากคุณประโยชน์ และมูลค่าทางการตลาด คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มขนาดเล็ก สำหรับ แรดิช เชอร์รี่ เบลล์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบควบคุมฟาร์มขนาดเล็ก สำหรับ แรดิช เชอร์รี่ เบลล์ ควบคุมด้วย web things gate way ซึ่งเป็น Open source บนระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ ประกอบไปด้วยระบบตรวจวัดอุณหภูทิและความชื้นสัมพัทธ์ ในโรงเรือน ความชื้นในแปลงเพาะปลูก เพื่อส่งค่าให้ระบบประมวลผล สั่งให้น้ำ ความชื้น และ ปรับอุณหภูมิ ให่เหหมาะสมกับการเพาะปลูก
- ใช้สำหรับเพาะปลูก แรดิช เชอร์รี่ เบลล์ สร้างมูลค่าให้เกษตรกร
- ระบบปรับสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-