ชุดดูดและอัดลูกปืนคอรถจักรยานยนต์ (Wearing a motorcycle neck bearing)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ พิลัยอุตสาหกรรม
2นาย ปิยพงศ์ มณีวรรณอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. กิตติภูมิ ทองรักษ์อุตสาหกรรม
4นาย นัฐพล สมนาอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. ฐานทัพ ปินตาสมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญชัย อุทธาปวส.
2นาย ชยานันต์ ทาลึปวส.
3นาย ปัญญา ปู่ติ๊บปวส.
4นาย พงศ์เพชร แง่โว้ปวส.
5นาย นพดล เทพแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะยอดฮิตคู่ใจวัยรุ่นเพราะสะดวก ว่องไว แต่เป็นยานพาหนะ ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บใดๆ และโดยส่วนใหญ่รถจักยานยนต์มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทำให้ตัวรถจักยานยนต์เกิดความเสียหายหนัก จึงมีแนวคิดประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือพิเศษที่นำมาใช้กับงานถอดและเปลี่ยนถ้วยคอลูกปืน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับถ้วยลูกปืนคอและอันตรายจากการใช้เครื่องมือผิดประเภท ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือพิเศษที่นำมาใช้กับดูดและอัดถ้วยลูกปืนคอรถจักรยานยนต์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดูดและอัดถ้วยลูกปืนคอรถจักรยานยนต์ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ
1. ได้ชุดดูดและอัดถ้วยลูกปืนคอรถจักรยานยนต์
2. ได้เครื่องมือพิเศษในการดูดและอัดถ้วยลูกปืนคอรถจักรยานยนต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก