แซนด์วิชสดพื้นเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ณัฐนรี ตั้งตระกูลสามัญ
3ว่าที่ ร.อ. สุรศักดิ์ จันทรานิมิตรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสุพล สันป่าแก้วปวช.
2นางสาว ขวัญชนก ทองคำปวช.
3นางสาว เยาวภรณ์ เสนาธรรมปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

พื้นฐานหลักการทำแซนด์วิชไม่ต้องการอะไรมากกว่า จินตนาการสร้างสรรค์ และเครื่องปรุงคุณภาพสูง โดยเฉพาะขนมปังที่ดีที่สุด ผักที่สดที่สุด ซอสที่ดีที่สุด แฮมที่ดีที่สุด ซีสที่ดีที่สุด ฯลฯ จากนี้ขึ้นอยู่กับความช่างคิดช่างทำของแต่ละคนที่จะประยุกต์ดัดแปลงไส้ชนิดต่างๆ ตามชอบ จนเกิดแซนด์วิชไส้ต่างกันไปตามครัวชาติครัวท้องถิ่น แซนด์วิชอาจทำให้อร่อยด้วยไส้ที่หลากหลายและอุดมด้วยคุณค่าอาหารมากมายได้อย่างที่เราต้องการขอเพียงใช้เครื่องปรุงที่มีคุณภาพและใช้ขนมปังเนื้อดีที่สดใหม่และหลากหลายโดยเฉพาะ ประกอบกับจินตนาการสร้างสรร กล้าทำแซนด์วิชแบบใหม่ๆเราก็สามารถทำให้อาหารพื้นๆกลายเป็นอาหารหรูหราเปี่ยมคุณค่าโภชนาการและรสอร่อยได้อย่างไม่น่าเชื่อ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แซนด์วิชพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของอาหารพื้นเมือง
1.ได้ผลิตภัณฑ์แซนด์วิชพื้นเมืองที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. ได้รู้ถึงปัจจัยความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อผลิตภัณฑ์แซนด์วิชพื้นเมือง
3. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-