วาฟเฟิลผำกรอบ (Crispy Phum Waffle)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์คหกรรม
2นางสาว ปัทมา มีครัวคหกรรม
3นาย วิสุทธิ์ วิเศษพานิชคหกรรม
4นาง มรรษณา จัดดีคหกรรม
5นางสาว วาลุกา พิมพะนิตย์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปณณัฐนันท์ กลั่นภูมิศรีปวช.
2นางสาว ลักษิกา เจตะบุตรปวช.
3นางสาว ชลธิฌา ใจลังกาปวช.
4นางสาว จิราวรรณ สีหมุ่ยปวช.
5นาย ฐิติกร พรประเทศปวส.
6นางสาว เพียงรวี ทัพพพันธ์ปวส.
7นางสาว ทิพาศรี คำพิทำปวส.
8นาย รัชตกาญจน์ ชะเอมปวส.
9นางสาว ศศิกานต์ หอมหวลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ทางผู้วิจัยจึงต้องการนำไข่ผำ ที่เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของคนภาคเหนือ มาเป็นส่วนผสมของวาฟเฟิล ซึ่งเป็นขนมที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก ในผลิตภัณฑ์ “วาฟเฟิลผำกรอบ” เมนูที่ทางผู้วิจัย ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาสูตรวาฟเฟิลเดิม โดยการใช้แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า และเพิ่มโปรตีนจากไข่ผำ ทำให้รับประทานง่ายและได้รับโปรตีนสูง อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค

คุณลักษณะ / ประโยชน์

วาฟเฟิลผำกรอบ ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบสำเร็จรูป
1.เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
2.เพื่อใช้รับประทานเป็นอาหารว่างหรือเป็นของฝาก
3.สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคตได้
วาฟเฟิลผำกรอบ ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเสริมโปรตีนจากผำ เราได้นำผำซึ่งเป็นอาหารคนพื้นเมือง แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก มาทำเป็นขนมเพื่อให้ทานได้ง่ายและมีประโยชน์มาก ผำมีโปรตีนสูงมากช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ปกติ และยังมีกรดอะมิโน แคลเซียมเสริมกระดูกและฟัน ธาตุเหล็กป้องกันภาวะโลหิตจาง บำรุงสายตาและมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก