เครื่องกรองฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV และ ลมร้อน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

สำหรับสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิวและการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ผู้ประกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อง ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ เป็นต้น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษา ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กรองสิ่งสกปรก ฆ่าเชื้อโรคได้ ด้วยแสง UV และ ลมร้อน
ใช้ภายในบ้านเรือนได้ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิชัย คุ้มแถวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ โยธามาตย์ปวช.
2นาย มณีสาร นนทะวงษาปวช.
3นาย เริงฤทธิ์ คำเหล่าแก้วปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก