UV sterilizer

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มรกต จุมปาลีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์อุตสาหกรรม
3นางสาว สกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อริสา สวยฉลาดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นาย ณรงค์เดช ปินันท์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชริดา รักบุตรปวช.
2นางสาว พจนีย์ ปินใจกุลปวช.
3นางสาว เขมิกา ขุมคำปวช.
4นางสาว นุชบา จันทร์ลีลาปวช.
5นางสาว ทัตสรวง โพธิ์ทองปวช.
6นางสาว พิชญา มธุสรสวรรค์ปวช.
7นาย ศุภกร ยงค์พันธ์ปวช.
8นาย วีระพล ตาเร็วปวส.
9นาย วีระพงศ์ การขยันปวส.
10นางสาว ธนาธร คุณมีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เชื้อไวรัส เป็นจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า โดยเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้เฉพาะในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ดังเช่น ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID – 19) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยปัจจุบันยังไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ สามารถรักษาได้ตามอาการเท่านั้น การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง จากข้อมูลเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง UV ขึ้น เพื่อใช้ในป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ติดอยู่กับสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องอบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวี โครงสร้าง ประกอบด้วย อะลูมิเนียมกล่อง และแผ่นอะคริลิค ขนาดความจุภายใน กว้าง 28 ซม. X ยาว 58 ซม. X 28 ซม. ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส โดยวิธีการอบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสี UVC
เหมาะสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้สำหรับเด็ก, อุปกรณ์เสริมสวย, ร้านสปา, ร้านกาแฟ, งานโรงแรม และของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก