น้ำปรุงหมี่ยำสำเร็จรูป

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

หมี่ยำ” เป็นอาหารยามว่าง ลักษณะของอาหารก็คือ เอาเส้นหมี่มาลวก แล้วก็สะเด็ดน้ำให้แห้ง แล้วใส่เครื่องปรุงคือ ต้นหอม ใบแมงลัก ใบผักชี ต้นตะไคร้ น้ำมะนาว กากหมูชิ้นเล็ก ๆ หรือปลาป่น พริกผง น้ำปลา และน้ำตาล เส้นหมี่มีอยู่สองขนาดครับ คือเส้นใหญ่และเส้นเล็ก เมนูคนภาคกลางอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ เพราะเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านของชาวล้านนา แต่ที่เราหยิบ “หมี่ยำ” ขึ้นมานำเสนอ เพราะวันนี้หมี่ยำไม่ได้มีให้เห็นกันเฉพาะชุมชนล้านนาภาคเหนือเท่านั้น แต่หมี่ยำเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศดังนั้นจึงได้คิดค้นสูตรน้ำปรุงหมี่ยำ โดยบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาและนำมาใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ลักษณะเด่นน้ำปรุงหมี่ยำสำเร็จรูปคือหวานนำอมเปรี้ยวนิดๆ ทั้งนี้ได้นำส่วนประกอบของสูตรน้ำปรุงหมี่ยำจากแต่ละสูตรมาปรับส่วนผสมเพื่อให้เกิดความอร่อยและสะดวกพร้อมรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Yammy Yam”

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงหมี่ยำสำเร็จรูปเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
1. เพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำปรุงหมี่ยำlสำเร็จรูป
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาพัฒนาสูตรน้ำปรุงหมี่ยำที่มีลักษณะที่แตกต่างจากที่ขายตามท้องตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาต สวยรูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุจิตรา คูหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ประภาส ขุนชุ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กัลย์สุดา แหวนทองคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วัชรีพร สันตะวาปวช.
2นางสาว นันทัชพร กันทะเขียวปวช.
3นาย สิริวุฒิ แก้วเล็กปวช.
4นางสาว ไอรดา ใจบุญปวช.
5นางสาว อนันตญา ใจก่ำปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-