้น้ำยาขจัดคราบจากเบกกิ้งโซดา

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบัน สถานที่ ที่ปูกระเบื้อง เช่น อาคาร บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ที่สร้างมานาน ทำให้พื้นกระเบื้องและวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นเหล็กขึ้นสนิม มีคราบสิ่งสกปรกติดอยู่ ทำความสะอาดยาก จึงต้องใช้น้ำยาผสมสารเคมี ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปมาขจัดคราบสิ่งสกปรก แต่น้ำยาดังกล่าวมีส่วนผสมสารเคมี บางชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังทำให้เกิดอาการระคายเคืองแ คณะผู้จัดทำโครงการ จึงได้ศึกษาค้นคว้าการทำยาขจัดคราบสกปรกที่เกาะติดฝังแน่นตามเส้นยาแนวกระเบื้อง หรือสนิมเหล็กที่เกาะตามขาเก้าอี้ พบว่า เบกกิ้งโซดา ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์และน้ำยาล้างจาน มีส่วนช่วยทำให้ขจัดคราบสิ่งสกปรกและสนิม ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และไม่มีกลิ่นเหม็นด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

น้ำยาขจัดคราบจากเบกกิ้งโซดา เป็นน้ำยาขจัดคราบเอนกประสงค์ ที่สามารถทำความสะอาดขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ติดฝังแน่นตามเส้นยาแนวกระเบื้อง หรือคราบสนิมออกได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และไม่มีกลิ่นเหม็น
1 . ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปลอดสารพิษ
2. ไม่มีสารพิษตกค้าง
3. ไม่เป็นอันตรายผิวหนัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ผาณิต ศรีคำเงินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รุ่่งทิพย์ จิ๋วสง่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนิดาภา กัลป์ยานีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เบญจลักษณ์ กองเลิศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวินท์ หวังสุดใจปวส.
2นาย บุญยรักษ์ ผลบุญปวส.
3นางสาว ปนัดดา เรืองรัศมีปวส.
4นางสาว มัทนา ขืนขันปวส.
5นางสาว ณัฐริกา อาจหยุดปวส.
6นางสาว สุพรรณี ผลเจริญปวส.
7นางสาว สุพัตรา สมบุญจันทร์ปวส.
8นางสาว ราตรี งามขำปวส.
9นางสาว พรนภา มุ่งกสิกรปวส.
10นางสาว วรรณา บำรุงสุขปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-