แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและป้องกัน การระบาดของไวรัส Covid-19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวิชญ์ เอกตาแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จิราภรณ์ เขตกุฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย พุฒิสิทธิ์ เพื่อตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย วิชชา บัวธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรสีห์ เฉยเกิดปวช.
2นาย กรษณ อุ่นศรีปวช.
3นาย กมล เลิศธนสินปวช.
4นาย ณรงค์ศักดิ์ แก้วประทุมปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีสถานการเกิดโรคติดต่อ Covid-19 ทำให้มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อCovid-19 ซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายและร้ายแรงถึงชีวิตไวรัสนี้มีการระบาดไปทั่วโลก คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้ง่าย และ มีฟีเจอร์หลากหลายให้สะดวก ต่อการใช้งานเนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่ระบาด และ มีปัญหาด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ยากและใช้เวลานาน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหานี้ด้วยตนเอง จึงต้องการที่จะพัฒนา แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบและเผ้าระวังไวรัสโรคติดต่อ
2 มีระบบเข้าสู่ระบบ
3 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง
4 สามารถเพิ่มข้อมูล, ลบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้
แอปพลิเคชั่นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัส Covid19 ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-