ผักแผ่นเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบเขียวและแป้งกล้วยน้ำว้า (Healthy crispy sheet vegetables from okra and banana flour)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวรรณ เนียมพันธ์คหกรรม
2นาย สราวุฒิ งามศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อัฐษกรณ์ พงศภัคกิจพิชัยคหกรรม
4นางสาว พรทวี ทำว่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว นริศรา กลิ่นเจริญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาพัชร เมสุวรรณ์ปวช.
2นางสาว ชนารดี สีหะวงษ์ปวช.
3นางสาว พิมพ์ชนก อบจีนปวช.
4นาย รัฐภูมิ ปั้นดาปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันขนมขบเคี้ยวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่วนผสมหลักมีปริมาณแป้ง ไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง มีเส้นใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการต่ำ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว ในรูปแบบที่เทียบเคียงกับสาหร่ายแผ่นอบกรอบ โดยการนำกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินซีและเส้นใยอาหารสูง และผงกล้วยน้ำว้าดิบหรือแป้งกล้วยน้ำว้า ที่มีสรรพคุณช่วยสมานแผลในลำไส้ มีกากใยอาหารช่วยในการขับถ่าย มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผักแผ่นเพื่อสุขภาพ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เป็นทางเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้พืชผลทางการเกษตร จากกระเจี๊ยบเขียวและกล้วยน้ำว้าซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น และเป็นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ผลิตจากกระเจี๊ยบเขียวและแป้งกล้วยน้ำว้า มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม บางอบกรอบ สีเขียวเข้ม บรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และสะดวก ง่ายต่อการรับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะวิตามินซีและเส้นใยอาหารสูง ป้องกันและสมานแผลในลำไส้ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
1. เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. ช่วยลดอาการของโรคกระเพาะ และช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ ลดความเสี่ยงโรคแผลในกระเพาะอาหาร
3. เป็นการส่งเสริมผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและส่งเสริมเชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-