หัวแร้งไฟตรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภมิตร ดวงสุดาอุตสาหกรรม
2นาย นิติเทพ ปานเพ็ชร์อุตสาหกรรม
3นาย สรศักดิ์ ภู่ระโหงอุตสาหกรรม
4นาย ธีระวัฒน์ จันตืนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนตรี รุ่งแจ้งปวส.
2นาย รัตติกรณ์ ภู่เขียวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้เครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟนั้น ต้องมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอยู่เสมอ และการทำงานนอกสถานที่นั้นก็ต้องการจัดเตรียมอุปกรณ์มากมายในการทำงานแต่ละครั้ง เช่น การต่อสายเข้าอุปกร์เล็กๆ ก็จำเป็นต้องให้หัวแร้งเข้ามามีส่วนร่วมแต่กว่าเราจะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อต่อไฟฟ้าเข้าหัวแร้ง ก็อาจทำให้เสียเวลาในการทำงานไปมาก ดังนั้น คณะผู้จัดทำเลยคิดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ หัวแร้งไฟตรง และได้นำทฤษฎีการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ โดยการต่อแบตเตอรี่ต่อเข้ากับหัวแร้ง และทำให้เกิดความร้อนสามารถนำมาใช้งานได้ปกติ สะดวกสบายต่อการใช้งาน และสะดวกสบายต่อการพกพา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หัวแร้งไฟตรงใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับเหมือนหัวแร้งทั่วๆไปทำให้สามารถพกพาสะดวก ติดไว้กับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ไว้ใช้งานในกรณีต้องซ่อมหรือบัดกรีวงจรไฟฟ้าภายในรถยนต์ หรือสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้ากระแสสลับ
ประหยัดพลังงาน ง่ายต่อการพกพาสามารถนำติดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ไว้ใช้งาน ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้ากระแสสลับ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก