ตู้ล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีเชื้อโรคที่มีเกิดขั้นในโลกจำนวนมาก ซึ่งเป็นทั้งเชื้อโรคเก่าที่มีมาแล้ว และเชื้อโรคเกิดใหม่ที่มีการกลายพันธ์ ซึ่งมีล่องลอยในบรรยากาศและบางชนิดก็ทำให้เกิดความรุนแรงของการแพร่ระบาด สูงมาก เช่นปัจจุบัน เชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ที่สามารถแพร่เชื้อติดต่อจากคนสู่คนได้ทางการสัมผัสจากสารคัดหลั่งหรือการไอ จามและทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งณ เวลานี้ ยอดผู้ติดเชื้อของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลกมีจำนวนนับสิบล้านราย เราจึงมองว่าความสะอาดหรือล้างมือบ่อยๆก็สามารถช่วยลดโรคติดต่อได้ในระดับหนึ่งแต่ในปัจจุบันจะต้องมีการตรวจอุณภูมิร่างกายเราจึงคิดค้น ตู้ล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มีเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายที่ติดอยู่กับตัวเครื่องขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและลดขันตอนในการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ช่วยป้องกันการเกิดโรคติดต่อและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและการทำความสะอาดหรือล้างมือและตรวจอุณภูมิร่างกายให้มีความลวดเร็วยิ่งขึ้น ตู้ล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ใช้ระบบไฟฟ้าไปคุมระบบการทำงานของปั้มน้ำระบบการทำงานของปั้นน้ำจะทำงานอัตโนมัติตามแบบที่กำหนดไว้
1.เป็นแนวทางให้องค์กรสาธารณสุขได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมคิด สมนักพงษ์อุตสาหกรรม
2นาย ชนะศักดิ์ เนื้อไม้อุตสาหกรรม
3นาย สำเริง คำกมลอุตสาหกรรม
4นาย สุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์อุตสาหกรรม
5นางสาว นันทพร สมนักพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีระพงษ์ รัตนพลแสนปวช.
2นาย ศุภชัย สายเปลี่ยนปวช.
3นาย วรวุฒิ สุขไผ่ปวช.
4นาย รัชชานนท์ คีรีรมย์ปวช.
5นาย พีรพัฒ เข็มเงินปวส.
6นาย ทักษิณ ใจไหมปวส.
7นาย ธันวา พื้นมภูปวส.
8นาย อนันต์ บุญเลิศปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-