เครื่องหั่นตะไคร้

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาในเรื่องของการหั่นตะไคร้ ซึ่งทุกวันนี้การนำตะไคร้ไปใช้ในการประกอบอาหารเป็นจำนวนมากมาย เมื่อพูดถึงเรื่องตะไคร้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในครัวเรือน ในการประกอบทำอาหารหลาย ๆ ประเภท โดยเฉพาะการทำอาหารของร้านอาหารที่ต้องใช้ตะไคร้เป็นจำนวนมากๆในการประกอบทำอาหารและจะใช้เวลาในการหั่นค่อนข้างนาน ในชีวิตประจำวันนี้ และตะไคร้ที่หั่นนั้นอาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันและใช้เวลาในการหั่นนานมาก จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงหาวิธีการที่จะช่วยในการประหยัดเวลาในการหั่น คือการหาวิธีการผลิตเครื่องที่ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตที่มาก ใช้เวลาในการหั่นที่รวดเร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของชาวบ้าน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องหั่นตะไคร้ สามารถหั่นตะไคร้ได้ 8-10 หัว ในหนึ่งครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการหั่นตะไคร้ด้วยมีด โดยการหั่นหนึ่งครั้งนั้นสามารถหั่นได้เพียง 1-2 หัว แล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้เครื่องหั่นตะไคร้ประหยัดเวลามากกว่า และได้ปริมาณที่มากกว่า
1 ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ที่มีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภายในครัวเรือนและร้านอาหาร
2 ได้ช่วยให้ใช้เวลาในการหั่นตะไคร้ลดลง
3 ได้ปริมาณของตะไคร้ที่หั่นมากขึ้นกว่าเดิมในเวลาอันรวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนิต เชื้อเมืองพานอุตสาหกรรม
2นาย พิสิษฐ์ แก้วก้ออุตสาหกรรม
3นาย นะที จ่ากุญชรอุตสาหกรรม
4นาย สุรัตน์ ทำจริงจังอุตสาหกรรม
5นาย ธีรวัฒน์ พลตื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนตรี ชัยโครตปวช.
2นาย เมือง ปัญญาปวช.
3นาย ธีรพงศ์ เมืองมูลปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-