เครื่องมือดึงสายเคเบิลในท่อร้อยสายไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรศักดิ์ สุริยาส่องแสงอุตสาหกรรม
2นาง มัทนา จีบกล่ำอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงศ์ โพธิ์ม่วงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนท์นฤศ บุญอาจปวช.
2นาย รัชชานนท์ คำไวย์ปวช.
3นาย คุณากร ขวัญจิตร์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง เครื่องมือดึงสายเคเบิลในท่อร้อยสายไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพในการติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย ปฏิบัติงานได้เร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งมีวิธีการศึกษาในการประดิษฐ์ ดังนี้ เริ่มต้นจากการการออกแบบอุปกรณ์ส่งและดึงลวดร้อยสายและออกแบบระยะการวางตำแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ จากนั้นออกแบบรูปทรงเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและคล่องตัวและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถลดเวลาในการติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายได้รวดเร็ว
2. รูปทรงกระทัดรัดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและคล่องตัวและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-