กล่องอัจฉริยะ (Smart Boxes)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียร ทวีสุขอุตสาหกรรม
2นาย ทันพงษ์ ภู่รักษ์อุตสาหกรรม
3นางสาว นิภาวรรณ ทากข้าศึกอุตสาหกรรม
4นางสาว แป้ง ช่วงเพ็ชรจินดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐิวุฒิ คำจันทร์ปวส.
2นางสาว แคทรียา คล้ายฤทธิ์ปวส.
3นาย ทรรศนัย วงศ์ศิริวิวัฒน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ เรื่องของความปลอดภัยในเคหะสถานเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนเมืองจะมีรูปแบบในลักษณะต่างคนต่างอยู่ การหวังให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ กันช่วยเป็นหูเป็นตาแทนนั้นก็คงยาก สำหรับวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในบ้านพักอาศัยเห็นจะเป็นการติดเหล็กดัดตามประตูหรือหน้าต่าง ซึ่งมีความแข็งแรงและราคาไม่แพงส่วนผู้ที่ไม่ชอบเหล็กดัด เพราะดูเป็นสิ่งเกะกะและไม่ทันสมัย แต่อยากให้บ้านปลอดภัยจากการบุกรุกนั้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากมายไม่ว่าจะเป็น ระบบสัญญาณกันขโมย หรือโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งนำมาใช้ป้องกันการบุกรุกได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ใช้งานสะดวก ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
2. สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
1. เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้าน
3. เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-