อุปกรณ์ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรสา คำเอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สงคราม โฉมศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พูลสิน วันมาปวส.
2นาย ธวัชชัย คชินทรปวส.
3นาย พิริยะ ชูโฉมปวส.
4นาย มงคลเทพ วรรณพฤกษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า ที่สร้างขึ้นเกิดจากปัญหาที่พบคือการใช้เคียวยักหัวปลีกล้วยน้ำว้าทำให้หัวปลีกล้วยน้ำว้าตกลงพื้นหรือตกลงไปในลำคลองทำให้เกษตรกรลำบากในการเก็บและหัวปลีกล้วยน้ำว้าที่ตัดจะช้ำทำให้เกษตรจึงไม่นำไปทำอาหาร หัวปลีถ้าปล่อยไว้จะทำจะให้หวีกล้วยหรือลูกกล้วยมีขนาดรีบหรือเล็กไม่สามารถเจริญเติบโตเต็มที่เนื่องจากหัวปลีกล้วยน้ำว้าแย่งสารอาหาร เกษตรกรจึงต้องตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้าทิ้งเพื่อทำให้หวีกล้วยหรือลูกกล้วยได้เจริญเติบโตเต็มที่ และในการใช้เคียวยักหัวปลีกล้วยน้ำว้าทำให้มีปัญหาหลายอย่างเช่นการเก็บบริเวณใกล้ลำคลองและทำให้หัวปลีกล้วยน้ำว้าเสียหายเราจึงเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ในการตัดและเก็บหัวปลีกล้วยน้ำว้า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า ใช้ใบมีด 1 ใบในการตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า ตัวเครื่องมีความกว้าง 35 เซนติเมตร
ยาว 220 เซนติเมตร ตัวอุปกรณ์ใช้ท่ออลูมิเนียม เพื่อลดน้ำหนักของอุปกรณ์ และตัวใบมีดเป็นเหล็ก เพื่อความคม
และทนต่อการกัดกร่อนจากยางกล้วยน้ำว้า
ประโยชน์ของอุปกรณ์ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตไห้ดีขึ้น ทำให้การตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สามารถตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้าได้รวดเร็วขึ้น ลดอุบัติเหตุและความบาดเจ็บ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่สามารถใช้ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้าได้สะดวกรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และปลอดภัยในการใช้งาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-