กระเป๋าสำรองไฟ 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิวัฒน์ คักกันหาอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐธนา ปรัชญาวิชัยอุตสาหกรรม
3นาย วชิรศักย์ กุลดีอุตสาหกรรม
4นาย สุวิน ทาไสยอุตสาหกรรม
5นางสาว ปณาลี เทพรักษาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลทิพย์ งามใส่ปวช.
2นางสาว ขวัญจิรา วงค์ศรีปวช.
3นาย ณรงค์ชัย มุ้งคำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากจะให้แสงสว่างเวลาค่ำคืน แล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น ให้ความร้อนในการหุงต้ม ใช้ในการหมุนมอเตอร์เช่น พัดลม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่น เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่บางพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้าง กระเป๋าสำรองไฟ 2 in 1 ขึ้นมาเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกเมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ เช่น พื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทุ่งนา แค้มป์ปิ้ง เดินป่า ต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระเป๋าสำรองไฟ 2 in 1 เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ 2 ระบบ คือ ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ และชาร์จจากไฟฟ้า 220 V AC ไฟฟ้าในบ้านได้ มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า 12V DC 20 Ah และมีจุดสำหรับเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่จากภายนอก ในกรณีที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในกระเป๋า
กระเป๋าสำรองไฟ 2 in 1 สามารถจ่ายไฟฟ้าได้หลายรูปแบบทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น มีจุดเชื่อมต่อไฟ12V DC ไว้สำหรับต่อหลอดไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์อื่นๆ มีจุดเชื่อมต่อไฟ 5V DC ไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ และ มีจุดเชื่อมต่อไฟ 220 V AC ไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 3000 W

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-