รอกดึงสายไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระชัย ชูชื้นอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา จันทศิลาอุตสาหกรรม
3นาย วสันต์ พากุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา กัณหารัตน์ปวส.
2นาย คงนคร คนสันต์ปวส.
3นาย วุฒิชัย ศรีพันลมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ความคิดริเริ่มในการสร้างรอกดึงสายไฟฟ้าโดยเริ่มจากการสังเกตเห็นในการที่ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและการที่ช่างหรือเจ้าหน้าที่ทำงานนั้นอยากให้เกิดความสะดวดรวดเร็วและความปลอดภัย จึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่จะช่วยช่างให้เกิดความสะดวดรวดเร็วและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นรอกดึงสายไฟฟ้าขึ้นมา โดยให้รอกดึงสายไฟฟ้านี้สะดวกต่อการใช้งานและ ปลอดภัย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ ใช้งานได้ปลอดภัย มีความแข็งแรงทนทานและรอกดึงสายไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับการใช้งานได้เป็นอย่างมาก
1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ช่างหรือเจ้าหน้าที่ๆปฎิบัติงานทางไฟฟ้า
2. สะดวก ใช้งานง่าย และปลอดภัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก