โคลนมาส์กหน้าสาหร่ายเตา

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมลภาวะต่างๆในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ รวมถึงอากาศที่ร้อนและแสงแดดจัด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความหมองคล้ำ ริ้วรอย สิว การอุดตัน จุดด่างดำ และยังรวมไปถึงการแพ้และอักเสบของผิวหน้า โดยสาหร่ายเตา เป็นสาหร่ายน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามแหล่งน้ำที่สะอาด เมื่อตรวจสอบและศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่า สาหร่ายเตามีสารประกอบกลุ่มฟีโนลิกและโพลีแซคคาไรด์ มีประโยชน์ต่อผิวหน้า ช่วยป้องกันการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว ให้ความชุ่มชื้น ปลอดภัยต่อผิวบอบบางและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักสุขภาพ และเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นระบบพาณิชย์ ช่วยส่งเสริมวัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โคลนมาส์กหน้าสาหร่ายเตา มีประโยชน์ต่อผิวหน้า ช่วยป้องกันการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว ให้ความชุ่มชื้น ปลอดภัยต่อผิวบอบบาง ผลิตจากสาหร่ายเตา สารสกัดน้ำใบบัวบกและสมุนไพรธรรมชาติ
1.ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่นมาผลิตเป็นโคลนมาส์กหน้า
2.ผลิตภัณฑ์โคลนมาส์กหน้าสาหร่ายเตาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
3.สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต สร้างมูลค่าต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฏฌา ไพสิฐเบญจพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ศักดา ขำเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศิริณภา กุลสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วชิรญาณ์ ทำทานปวส.
2นางสาว สุจินดา โป่ยขุนทดปวส.
3นาย สิรธีร์ ศรีอุบลปวส.
4นางสาว กุลสตรี บุตบุตปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-