อุปกรณ์ช่วยนับท่าดันพื้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัฒนะ ประเกาทันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ต้นหวาย ปัดคำปวส.
2นาย เรวัต วาลมูลตรีปวส.
3นาย เจษฎาพร หนีทุกข์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการทดสอบร่างกายของทหารหรือนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาของหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารหรือนายทหาร ทางกองทัพบกจะมีท่าบังคับในการทดสอบร่างกายคือท่าดันพื้น ซึ่งวิธีการทดสอบโดยทั่วไปจะเป็นการใช้คนอีกหนึ่งคนต่อการทดสอบและนับท่าดันพื้นโดยจะนำมือไปวางไว้ใต้หน้าอกของผู้ทดสอบและให้ลดหน้าอกมาแตะมือที่วางถึงจะเป็นการนับต่อการขึ้นลงหนึ่งรอบซึ่งเป็นปัญหามากที่ต้องใช้คนเพิ่มขึ้นรวมทั้งจับเวลาในการนับที่ตั้งไว้อีกด้วย ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำอุปกรณ์ช่วยนับท่าดันพื้นขึ้นมา โดยมีหลักการที่ว่านำสวิตช์มาเป็นสั่งสั่งนับและแสดงผลการนับที่หน้าจอซึ่งแสดงเป็นตัวเลขให้ผู้เข้ารับการทดสอบมองเห็น รวมทั้งสามารถดูเวลาในการนับครั้งในการทดสอบ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยแรงดันไฟฟ้า 3 โวลท์
2 แสดงผลด้วยตัวเลขเมื่อเริ่มนับและสามารถดูเวลาในการทดสอบ
3 ใช้งานง่าย แข็งแรง สวยงาม เล็กกระทัดรัด เก็บรักษาสะดวก
1 ช่วยนับจำนวนครั้งของการทดสอบร่างกายของท่าดันพื้น
2 ลดจำนวนบุคลากรในการทดสอบเพื่อนับและจับเวลา
3 เพิ่มนวัตกรรมทางการทหารในการช่วยฝึกวิชาทหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก