ชุดชาร์จแบตมือถือแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในสภาพปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นปัจจัยใจสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต เพราะต้องใช้ในการติดต่อสือสารตลอดเวลา โทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน ต้องมีพลังงานเพียงพอสำหรับใช้งานตลอดเวลา เพราะไม่ให้พลาดโอกาสในการติดต่อสื่อสาร ในบางอาชีพที่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่อยู่่อาศัย เช่น การทำไร่ นา สวน เกษตรกรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องเดินทางไปตามป่า เขา การตั้งแค้มปิ้งและพักแรมในป่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวห่างไกลจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า บางทีก็ใช้แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ พลังงานก็หมด ประสบปัญหาในการหาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จพลังงานเติมเข้าไปอีกครั้ง ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชุดชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์นี้ขึ้นมา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบพกพามีขนาด
1.1 ตอนพับเก็บ11 cm x 6.5 cm x 4 cm
1.2 ตอนกลางออกใช้งาน 11 cm x 40 cm x 1 cm
2.ใช้แผงโซล่าร์เซลล์เล็ก ขนาด 110x60 cm แรงดัน 7 V 3W จำนวน 8 แผง จ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 2 A
3. ใช้โมดูลวงจรชาร์จแบตเตอรี่ Buck USB 6-24 V to 5 V USB 3Amax Output charge step down
4. สามารถชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมือถือแบตหมดเต็มได้ ในขณะแสงแดดเต็มที่ 4 โมง
5. สามารถชาร์จแบตเตอรี่พกพา (Power Bank) เพื่อสำรองพลังงานได้
6.พกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา
1.ใช้เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานให้กับโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่พกพา บนพื้นที่ห่างไกลชุมชน
2.ใช้เป็นอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และแบตเตอรี่แบบพกพา( Power Bank)
3.ใช้ชาร์จอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่แรงดันเช่นเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือ หรือ Power Bank

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภโชติ สนิทอุตสาหกรรม
2นาย ชิตพล พองผลาอุตสาหกรรม
3นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคลอุตสาหกรรม
4นาย คำแสน คำผางสามัญ
5นาย พีรพงษ์ รักธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิมนต์ ทวีลัยปวช.
2นาย อนันต์ โครตสินปวช.
3นางสาว ศรสวรรค์ สมบูรณ์ปวช.
4นางสาว ณัฐรดา ภูพิมสันปวช.
5นาย สุเมธ ปาละวงศ์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-