ถุงผ้าครามอบสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนิดาพร อุดมเดชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นริศรา แก้วสอนดีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาจากแนวคิดภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากล จากลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นจนปัจจุบัน ถุงผ้าครามอบสมุนไพร Indigo Herb Bag ได้พัฒนารูปแบบให้ใช้งานง่าย ดีไซน์ทันสมัย กลิ่นหอมแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย รวมถึงสมุนไพรที่ใช้ก็คือสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โปราณ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ช่วยในส่วนของช่วงเอว แผ่นหลัง หน้าท้อง หรือผู้ที่มีปัญญหาปวดหลังเป็นประจำ
2.ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสุภาพสตรี
3.สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
1.ช่วยในส่วนของช่วงเอว แผ่นหลัง หน้าท้อง หรือผู้ที่มีปัญญหาปวดหลังเป็นประจำ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-